Meer bewegen dankzij smartwatches?

Volgens een onlangs in de BMJ verschenen systematische review kunnen smartwatches die feedback geven een positieve impact hebben op de fysieke activiteit van sommige mensen, op voorwaarde dat ze al actief zijn.

Een zittend leven heeft wereldwijd een grote impact op de volksgezondheid. Het is immers een van de belangrijkste risicofactoren voor niet-overdraagbare ziekten en naar schatting de oorzaak van 9% van alle vroegtijdige sterfgevallen wereldwijd. Fysieke activiteit, dat is elke lichaamsbeweging die is voortgebracht door de skeletspieren en die energie verbruikt, wordt al lang gekwantificeerd met behulp van fysiekeactiviteitmonitoren (FAM). Maar behalve om de fysieke activiteit te volgen en te meten, kunnen moderne FAM’s ook een hulpmiddel zijn om het gedrag te veranderen door de gebruiker directe feedback te geven over zijn fysieke activiteit. Maar is dat doeltreffend?

Om die vraag te beantwoorden hebben de auteurs een systematische review en een meta-analyse uitgevoerd van 121 gecontroleerde, gerandomiseerde studies (met 141 studievergelijkingen), waarin 16.743 deelnemers zijn gevolgd. In de studies die zijn opgenomen in deze analyse is het effect vergeleken van activiteitmonitoren met feedback en apparaten die alleen maar de gegevens opsloegen, zonder advies te verstrekken.

De apparaten met feedback blijken een matig effect te hebben op de fysieke activiteit, dat overeenkomst met 1.235 extra stappen per dag. Het effect op de matige tot intensieve fysieke activiteit is bescheiden, maar klinisch significant, en komt overeen met ongeveer 48,5 minuten extra fysieke activiteit per week. Tot slot is het effect op een zittend leven klein en niet significant, equivalent aan 9,9 minuten minder zittend doorbrengen per dag.

Alle resultaten waren in het voordeel van de interventies met FAM’s.

Uiteindelijk zijn interventies met FAM veilig en verhogen ze doeltreffend de fysieke activiteit en de matige tot intensieve fysieke activiteit. Dat effect op de fysieke activiteit en de matige tot intensieve fysieke activiteit lijkt vast te staan, maar kan overschat zijn als gevolg van een publicatiebias.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.