Parasport met gelijke wapens: golf biedt heel specifieke mogelijkheden

Parasport met gelijke wapens: golf biedt heel specifieke mogelijkheden

Iedereen die de mogelijkheid heeft om aan sport te doen, heeft er baat bij. Zowel op het vlak van fysiek als wat de moraal betreft. Mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of mentale handicap vormen geen uitzondering op die regel. Zij hebben echter minder vrijheid in de keuze van hun sportactiviteiten en vooral in hun mogelijkheden om al dan niet de competitie aan te gaan met tegenstrevers met of zonder handicap.

Een patiënt met dense botten

Een patiënt met dense botten

In deze bijdrage bespreken we een casus van een 44-jarige vrouw met multipele gewrichtsklachten en nek- en rugklachten waarvoor diverse onderzoeken worden uitgevoerd. Standaardradiografisch is er uitgebreide sclerose in de lange pijpbeenderen en bandvormige densiteitstoename in de werveleindplaten.

Onze recente videos

Laatste reacties