Zenuwletsel als gevolg van een medische behandeling

Op zaterdag 22 oktober organiseert de afdeling fysische geneeskunde van het UZ Antwerpen een herfstsymposium gewijd aan zenuwletsels als gevolg van een medische behandeling. Er is aandacht voor epidemiologie, diagnose, therapie, communicatie en juridische gevolgen. Uitleg door prof. Gaëtane Stassijns, die het initiatief ervoor nam.

Prof. Stassijns: Veel artsen worden wel eens met een complicatie van een behandeling geconfronteerd. In uitzonderlijke gevallen gaat het zelfs over een medische fout. In dit symposium hebben we ons toegespitst op zenuwletsels, maar de inhoud van het symposium is voor een deel ook toepasbaar op alle medische complicaties. Zenuwletsels komen in het bijzonder al eens voor na heelkunde of anesthesie.

Het symposium bestaat uit vier onderdelen, met name onderscheiden van ongeval, complicatie of medische fout, evaluatie van perifeer neurogeen lijden, aanpak van perifeer neurogeen lijden en juridische en psychologische aspecten.

Tot voor kort was niet bekend hoe vaak zich dergelijke complicaties in België voordoen. Na de oprichting van het Fonds voor Medische Ongevallen zijn er nu echter wel cijfers beschikbaar. Patiënten kunnen bij dit fonds terecht als ze ernstige schade oplopen als gevolg van een medische handeling, zonder dat er sprake is van een medische fout. De patiënt kon daar vroeger nergens mee heen. De cijfers zijn onder meer belangrijk omdat ze de noodzaak van preventie duidelijk kunnen maken.

Experten uit verschillende medische specialismes (orthopedie, anesthesie, KNO) zullen toelichting geven over iatrogene zenuwletsels in hun vakgebied.

Twee andere onderdelen hebben specifiek betrekking op enerzijds de plaats van klinisch onderzoek, beeldvorming, EMG en evaluatie van neuropathische pijn, en anderzijds de behandelingsmogelijkheden voor dergelijke problemen.

Een ander belangrijk onderdeel van het symposium gaat over het communiceren over complicaties. In de opleiding tot arts is er inmiddels meer aandacht voor communicatie, maar specifieke communicatie over complicaties komt vaak niet aan bod. Artsen voelen er zich dikwijls ongemakkelijk bij. Wanneer ik als expert voor dergelijke gevallen ingeroepen wordt, kan ik alleen maar vaststellen hoe belangrijk communicatie hierover is, bv. om verdere stappen van de patiënt te vermijden. Dit is ook niet gemakkelijk, omdat het niet altijd meteen duidelijk is of het om een complicatie dan wel een medische fout gaat. In dat laatste geval is de arts vervolgbaar, en dan krijgt de communicatie een heel andere invulling, omdat die potentieel juridische gevolgen heeft.

Op dit thema zullen zowel artsen als juristen verder ingaan.

Herfstsymposium praktisch

Datum: zaterdag 22 oktober 2016
Plaats: UZ Antwerpen
Tijdstip: 08.30 – 15.45
Accreditering: 4,5 kredietpunten ethiek (rubriek 6) en 5,5 kredietpunten (rubriek 2)
Doelgroep: artsen, juristen
Deelnameprijs: € 120; voor stagiairs en ASO’s: €70
Info: www.uza.be/fysio

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.