"Te weinig reumatologen, maar er is hoop"

"Reumatologie is een zeer breed specialisme dat zich van oudsher bezighoudt met alle osteo-articulaire aandoeningen, maar dat zich de laatste 20 jaar heeft gespecialiseerd op het gebied van auto-immuunziekten en biologische inflammatoire reumatische ziekten. We beschikken in België over referentiecentra voor deze ziekten die erkend zijn voor de kwaliteit van hun patiëntenzorg en de hoge kwaliteit van hun wetenschappelijk onderzoek."

"Botziekten zoals osteoporose krijgen nog steeds de nodige aandacht, met de komst van nieuwe revolutionaire behandelingen voor onze patiënten."

"De kinderreumatologie, waarbij een pediater en een reumatoloog kinderen met juveniele idiopathische artritis in gezamenlijke consultaties behandelen, illustreert het dynamische, interdisciplinaire en levendige karakter van ons specialisme."

"De typische reumatoloog is een vrouw jonger dan 55. In de leeftijdscategorieën <45 en 45-55 jaar tellen we 66% vrouwen. Reumatologie is door de Cel Planning van het Aanbod van de Gezondheidszorgberoepen voor de periode 2028-2033 aangemerkt als een ‘gevoelig’ specialisme, dat wil zeggen met een tekort aan beoefenaars. Met iets meer dan twee reumatologen per 100.000 inwoners heeft België een reumatologentekort. Idealiter zijn het er ten minste 4/100.000 inwoners. In Denemarken, dat vaak als voorbeeld wordt genoemd, bedraagt deze verhouding 5,9/100.000 inwoners."

"Er is echter hoop, want dit jaar hebben we 24 nieuwe reumatologen mogen verwelkomen, onder wie 20 vrouwen."

Onze troeven

"We zijn niet talrijk, maar we zijn er erg trots op dat we een wetenschappelijke vereniging hebben – de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (KBVR) – die jaarlijks bijna alle reumatologen van België samenbrengt op het nationale congres,. Dat congres wordt afwisselend in Vlaanderen en Wallonië gehouden. De samenwerking en verstandhouding tussen universitaire en niet- universitaire reumatologen verloopt uitstekend, met nationale en regionale wetenschappelijke projecten van internationaal niveau. We organiseren ook jaarlijks een congres over botziekten en osteoporose."

"Een grote troef is verder de zeer goede verstandhouding tussen de beroepsvereniging (Belgische Reumatologen Vereniging) en de wetenschappelijke vereniging (KBVR). We gaan met succes nieuwe uitdagingen aan, bijvoorbeeld het project van de nomenclatuurhervorming, door de overheden van het land een eenduidig, met wetenschappelijke argumenten onderbouwd antwoord te geven."

Onze patiënten

"Onze patiënten zijn ongelooflijk en verdienen al onze bewondering. Sommige patiënt-artsrelaties evolueren na verloop van tijd naar een vriendschapsrelatie, aangezien elke reumatoloog een patiënt tientallen jaren moet volgen. We begeleiden hen en delen hun verdriet en vreugde."

"Er zijn ook patiëntenverenigingen: ze zijn gegroepeerd in twee platformen – CLAIR en ReumaNet. Die zijn zeer actief ten opzichte van hun leden maar ook van de KBVR; meerdere malen per jaar worden met de hulp van tal van reumatologen vele voorlichtingsactiviteiten over. gezondheid en specifieke aandoeningen georganiseerd."

"In 2018 huldigden we in Zaventem het Reumahuis in waar er lokalen worden gedeeld met de verenigingen CLAIR en ReumaNet. Deze ruimten kunnen door alle reumatologen of patiënten worden gebruikt voor vergaderingen of projecten."

Inflammatoire en auto-immuunziekten

"De afgelopen twintig jaar hebben we een groot aantal innovatieve behandelingen zien ontstaan die het directe resultaat zijn van translationeel onderzoek en die het leven van onze patiënten hebben veranderd. Naast een therapeutische revolutie is het beheer globaal geworden met een evaluatie van niet alleen de activiteit van het geneesmiddel of de geneesmiddelen, met gevalideerde scores van de activiteit, maar ook van de levenskwaliteit van de patiënt, van de functionele invaliditeit en vermoeidheid."

Dr. Laurent Meric de Bellefon, voorzitter Belgische Reumatologen Vereniging

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.