Ssst! Hier wordt geopereerd

De meeste patiënten bevinden zich in een lawaaierige omgeving tijdens een buikoperatie onder algehele anesthesie. In dit onderzoek werden patiënten geïncludeerd die een buikoperatie onder algehele anesthesie ondergingen en werd een diermodel opgezet om te bepalen of intraoperatief lawaai van invloed is op postoperatieve pijn. Dat muziek tijdens de operatie een gunstige invloed kan hebben op het post-opresultaat, is bekend. Maar geldt dat ook voor de afwezigheid van storend lawaai?

Deze prospectieve studie omvatte 200 patiënten die abdominale chirurgie onder algemene anesthesie ondergingen. Intraoperatief lawaai en elektro-encefalogrammen werden continu opgenomen en het gemiddelde niveau en de tijdsaandeel van de lawaai-intensiteit van meer dan 70 dB werden berekend. Maximale postoperatieve pijn werd beoordeeld met behulp van een numerieke beoordelingsschaal op 0-12 uur en 12-24 uur na de operatie, en het postoperatieve analgesieverbruik bij patiënten die patiëntgestuurde intraveneuze analgesie kregen, werd geregistreerd.

De onderzoekers vergeleken postoperatieve pijnintensiteit en de amplitude van het elektro-encefalogram tussen patiënten met blootstelling aan veel lawaai (tijdsaandeel van de lawaai-intensiteit groter dan 70 dB ≥40%) en patiënten met blootstelling aan weinig lawaai (<40%). Mechanische pijngevoeligheid werd getest in twee groepen muizen met plantaire incisies blootgesteld aan 40 dB of 70-100 dB.

Significant verschil
De tijdsaandeel van geluidsintensiteit groter dan 70 dB werd geïdentificeerd als een onafhankelijke risicofactor voor postoperatieve pijnintensiteit (P<0,001).

De numerieke waarderingsschaal voor pijn 0-12 uur (4,5±1,5 vs. 3,7±1,3, P=0,001) en 12-24 uur (3,9±1,5 vs. 3,2±1,1, P=0,004) na de operatie bij patiënten met blootstelling aan veel lawaai was significant hoger dan bij patiënten met blootstelling aan weinig lawaai. De amplitude van het elektro-encefalogram van patiënten met blootstelling aan veel lawaai was significant lager dan die van patiënten met blootstelling aan weinig lawaai (P<0,05). In het muismodel was de mechanische hyperalgesie in de 70-100 dB-groep significant groter dan die in de 40 dB-groep (P<0,001).

De conclusie luidt dan ook: blootstelling aan een hoog niveau van intraoperatief lawaai verergert de mate van postoperatieve pijn en de behoefte aan pijnstillers van patiënten die een buikoperatie ondergaan, wat verband kan houden met de invloed van lawaai op de neurofysiologische activiteit van de hersenen en postoperatieve hyperalgesie.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.