Veiligheid en effectiviteit van voclosporine bij lupusnefritis op langere termijn bevestigd

Lupusnefritis komt voor bij ongeveer de helft van alle patiënten die lijden aan systemische lupus erythematosus (SLE). De aandoening wordt gekenmerkt door proteïnurie, die op haar beurt een verband kent met nierfalen, myocardinfarct en een verhoogde mortaliteit. Ze is daarmee de...

U wenst verder te lezen ?

Toegang tot de volledige artikels is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.