De prijs van slechte luchtkwaliteit

Wat is de prijs van de dalende luchtkwaliteit in ons leefmilieu? Volgens enkele onderzoekers zouden beleidsmakers zich sneller aangesproken voelen als het over hun centen gaat... Deze studie werd uitgevoerd in de Verenigde Staten, maar is ook bij ons van toepassing.

De universiteit van North Carolina in Chapel Hill (NC, USA) analyseerde de impact van industriële vervuiling, met name olie- en gasverontreiniging, maar eigenlijk komt bij elke industriële activiteit afval in de atmosfeer terecht.

Volgens de studie die in GeoHealth werd gepubliceerd door onderzoekers van het Institute for the Environment van de universiteit van North Carolina in Chapel Hill, de Boston University School of Public Health en het Environmental Defense Fund, leiden deze activiteiten tot 7,4 miljard dollar aan gezondheidsrisico's en 710 vroegtijdige overlijdens per jaar in de Verenigde Staten. Van deze overlijdens kunnen er 360 rechtstreeks worden toegeschreven aan fijnstof (PM2.5), ozon (O3) en stikstofdioxide (NO2). Van fijnstof is algemeen bekend dat het rampzalige gevolgen heeft voor de gezondheid, maar de onderzoekers stellen dat ook de impact van O3 en NO2 niet mag worden verwaarloosd. Deze stoffen veroorzaken niet alleen overlijdens, maar ook een hoger risico op hospitalisaties, opnames op spoedafdelingen en een verergering van astma met jaarlijks 73.000 astma-exacerbaties bij kinderen.

Om hun studie tot een goed einde te brengen, gebruikten de onderzoekers verschillende informatiebronnen die ze op een relevante manier met elkaar combineerden. Zo analyseerden ze de gegevens van satellietbeelden van het meetinstrument Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) op de satelliet Suomi National Polar-orbiting Partnership (NPP) om de activiteiten van de olie-industrie te observeren in combinatie met de lokale door de staten gemelde gegevens. Ze ontdekten dat de uitstoot tot 15 keer hoger lag voor fijnstof, twee keer hoger voor zwaveldioxide en 22% hoger voor stikstofdioxide, zoals bleek uit de officiële bronnen.

Uit de bevolkingsgegevens kwamen geen verrassingen: de sociaaleconomisch minst bevoorrechte bevolkingsgroepen betalen de hoogste prijs voor deze verontreiniging, met zeer sterke toenames van het aantal ziektegevallen en overlijdens als gevolg.

De auteurs besluiten dat een nationaal overheidsbeleid om een einde te maken aan deze gevaarlijke praktijken absoluut noodzakelijk is om de gezondheid en het welzijn van deze bevolkingsgroepen te beschermen.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.