Een zeldzame anatomische variant als oorzaak van chronische middenvoetspijn

In deze bijdrage bespreken we een casus van een 15-jarig meisje met chronische, atraumatisch ontstane pijn in beide voeten. SPECT-CT en MRI tonen een syndesmotische coalitie tussen het os naviculare en het os cuneiforme mediale. Naviculocuneïforme coalitie is een zeldzame...

U wenst verder te lezen ?

Toegang tot de volledige artikels is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.