Een eenvoudige score om het risico op veneuze trombo-embolie te ramen bij immobilisatie van de benen met een brace op de spoedafdeling

Er is nog altijd discussie over de vraag of antistollingstherapie ter preventie van veneuze trombo-embolie geïndiceerd is bij patiënten die op de spoedafdeling worden opgenomen wegens een trauma van een been waarvoor immobilisatie vereist is. Dat risico kan worden geraamd met de...

U wenst verder te lezen ?

Toegang tot de volledige artikels is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.