Beter progressie voorspellen bij mensen die risico op reumatoïde artritis lopen

Antistoffen tegen cyclische gecitrullineerde peptiden zijn zeer belangrijke diagnostische en prognostische markers bij reumatoïde artritis (RA). Een hogere titer van CCP-antistoffen bij een risicopersoon wijst op een hogere waarschijnlijkheid van optreden van RA, maar er is...

U wenst verder te lezen ?

Toegang tot de volledige artikels is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.