Paritair comité reumatologie - nieuw

Van de volgende leden van het paritair comité voor reumatologie (Riziv), worden de mandaten hernieuwd. Enkelen personen worden voor het eerst benoemd. De mandaten gelden voor een termijn van vier jaar, ingaand op 30 september 2022.
Als vertegenwoordigers van universiteiten, vernieuwing:
- de dames ANDRE Béatrice en MARGAUX Joëlle en de heren DUREZ Patrick en VAN den BOSCH Filip, als werkende leden en de dames DE LANGHE Ellen, KAISER Marie-Joëlle, STOENOIU Maria en TANT Laure, als  plaatsvervangende leden.

Nieuw benoemd: 
Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij het genoemde Comité, vanaf vandaag voor een termijn die verstrijkt  op 29 september 2026 :
Als vertegenwoordigers van universiteiten
- de dames AJEGANOVA Sofia en DE BOECK Evelien en de heer LORIES Rik, als werkende leden en mevr. LEBRUN Corinne, als plaatsvervangend lid;
Als vertegenwoordigers van de wetenschappelijke geneeskundige verenigingen en kringen voor continue opleiding,

mevr. JACQUES Peggy en de heer VERSCHUEREN Patrick, als werkende leden.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.