Meniscectomie: "Men kon ons ook belonen voor onze goede resultaten"  

Het Riziv besloot om orthopedisch chirurgen een quotum op te leggen voor knieoperaties bij patiënten boven de 50 jaar. Van de 100 meniscectomieën mag elke arts er slechts 45 uitvoeren bij patiënten ouder dan 50 jaar. Dr. Jérémy Daxhelet, orthopedisch chirurg in de Clinique Saint-Luc (Bouge), meent dat deze maatregel zinvol is, maar dat rekening moet worden gehouden met het hele proces.  

Momenteel wordt ongeveer 60% van de meniscusoperaties uitgevoerd bij 50-plussers. Het Riziv wil dat percentage, dat te hoog wordt geacht, verlagen. "In principe is deze maatregel logisch en vanuit wetenschappelijk oogpunt gerechtvaardigd. Voor een arts is het natuurlijk altijd moeilijk om zich in zijn praktijk te laten beperken als hij denkt dat hij zijn werk goed doet. Het is duidelijk dat de beschikbare statistieken niet perfect zijn."

"Een controle instellen op het aantal operaties is logisch, aangezien het aantal ingrepen bij 50-plussers bij ons hoger ligt dan in andere landen en deze chirurgische ingrepen steeds minder plaats innemen. Wat mij betreft, zal deze maatregel mij niet beperken. Ik vrees niet dat ik mijn praktijk zal moeten veranderen.

De orthopedisch chirurg wijst op het risico van een toename van meniscectomieën bij mensen onder de 50 jaar. "Het aantal menisectomieën dat een chirurg per jaar bij 50-plussers uitvoert, is in absolute aantallen meestal vrij klein." 

Besparingen  
Jérémy Daxhelet wijst er ook op dat deze maatregel onder meer gericht is op besparingen. In 2018 ondergingen meer dan 20.000 50-plussers een verkennende knieoperatie, waarvoor het Riziv-tarief 800 euro per ingreep bedraagt. 
"Voeren we bovendien niet te veel MRI's van de knie uit?", vraagt de chirurg zich af. "Dat is de basis van slechte praktijken. Een MRI die om de verkeerde reden wordt voorgeschreven, leidt soms tot een onnodige operatie. Alles hangt ook af van de (juiste) interpretatie van het onderzoek. Het gaat om een globale keten. Moet die niet worden herzien? Omgekeerd zou het interessant zijn na te gaan of onze chirurgische procedure goede resultaten oplevert voor de patiënt. Of zelfs, in een ideaal systeem, dat we worden beloond voor onze goede resultaten. Deze feedback zou ons stimuleren om onszelf in vraag te stellen."

> Bij 50-plussers mag niet elke knie onder het mes

Dr. Daxhelet is er niet zeker van dat de door het Riziv opgelegde maatregel een impact zal hebben op "outliers" die te veel operaties uitvoeren bij 50-plussers. "Wie de mazen in de wet zoekt, vindt ze altijd."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Cedric Bohyn

  11 mei 2023

  Of de 'MRI van de knie de basis is van slechte praktijken' durf ik in vraag stellen... eerder correct indicatiestelling voor zowel chirurgie als beeldvorming.
  De arts (vb. orthopedist) die de patiënt verwijst voor een MRI knie dient een adequate indicatiestelling uit te voeren en alleen de juiste patiënten door te verwijzen voor MRI of andere medische beeldvorming.
  Bij oudere patiënten waarbij een chirurgische ingreep aanvankelijk niet wordt overwogen, is een MRI van de knie inderdaad vaak niet noodzakelijk.
  In het geval dat een MRI toch noodzakelijk wordt geacht (bijvoorbeeld andere pathologieën uit te sluiten), zou de detectie van een (degeneratieve) meniscusscheur alleen tot een operatie mogen leiden op basis van een correcte indicatiestelling door de behandelende arts of orthopedist.
  Indien een verwijzende arts dan toch een MRI aanvraagt voor de 'verkeerde reden', zou dit bij correcte indicatiestelling niet mogen leiden tot meer (ev. onnodige) chirurgische ingrepen... Door goede indicatiestelling kan iedereen beloond worden.

 • Joost Lagast

  11 mei 2023

  ????