Financiering syndicaten voorlopig gekortwiekt

Het feit dat minister De Block vasthoudt aan de financiering van 54 euro per stem voor de syndicaten, komt volgens dr. Devos neer op een hold-up. Het aantal stemmen bij de jongste syndicale verkiezingen kreeg immers een forse dreun om allerlei redenen. Daar hoort ook de sputterende informatica bij.

“Volgens de minister geeft een arts die niet stemde, de boodschap mee dat hij niet syndicaal verdedigd wil worden. Hij geeft dan als het ware carte blanche in de zin dat de andere gezondheidsorganisaties over zijn budget mogen beschikken. Hallucinant is dat. Alsof men dan het salaris van een minister mag inkrimpen a rato van het aantal blancostemmen in België."

Voor de Bvas alleen al betekent dit een aderlating van meer dan 170.000 euro. Dr. Devos: "Ik heb daar grote vragen bij. Met het totale budget van de drie syndicaten, inclusief het lidgeld, halen we niet eens een derde van het budget van een ziekenhuisfederatie! Ik ben hierdoor echt geschokt. Men wil het overleg in dit land de nek omwringen!"

"Mevrouw De Block wil evenmin investeren in vertalers voor ons, ze verdeelt de documenten steeds in één landstaal, en door de budgetvermindering schept ze een onevenwicht tussen de regio’s in dit land. Net nu moeten we overal meer aanwezig zijn door de regionalisering. Ik vraag me af hoe we dat kunnen bolwerken als men ook nog onze middelen vermindert. Maar we vernamen dat men ons zou uitnodigen voor 'overleg'.”

Devos maakt zich sterk dat alle syndicaten hier samen aan één zeel trekken, al viel er toch een afwijkend geluid te horen bij AADM: "Wij zijn eerder voorstander van een innovatief systeem voor onderhandelingen, via denktanks met expertgroepen. Zodat je de syndicaten met wat minder middelen kunt runnen", luidt het bij Maaike Van Overloop. En ze voegt eraan toe: "Onze kracht is net dat we onze kennis uit Domus Medica kunnen laten doorstromen naar de syndicale vleugel van AADM.”

Bij Reinier Hueting al evenzeer de klacht dat zijn syndicaat het met aanzienlijk minder zal moeten doen: "Hoe kun je nu een vzw runnen als je niet eens weet hoe het met je subsidies gesteld is?", vraagt hij zich af. "Een vast bedrag stond al in onze begroting ingeschreven maar dit is het zoveelste bedrag dat onderbesteed zal worden."

Sensibiliseren meniscusoperaties

Voor het teveel aan meniscusoperaties bij 50-plussers dat deze week uitvoerig werd belicht in de algemene pers (zie eerder artikel) start een sensibiliseringscampagne, besliste de medicomut. Die campagne richt zich  zowel op specialisten, huisartsen als (op vraag van AADM) kinesitherapeuten. In totaal gaat hier een bedrag van 30 miljoen om.

Het cijfermateriaal daarvoor wordt volop uitgewerkt. Wellicht komt ze op gang tegen het jaareinde. Naar schatting valt hier door overbodige, niet evidence-based prestaties terug te dringen, 10 miljoen te besparen, licht Marcel Bauval (GBO) toe. Philip Devos: "Bij artrose wordt een kijkoperatie voor deze doelpopulatie niet meer aangeraden volgens wetenschappelijke richtlijnen."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.