AZ Monica opent nieuwe orthopedievleugel

Op 18 januari opent AZ Monica een nieuwe ziekenhuisvleugel in aanwezigheid van Bart De Wever en Els van Doesburg (schepen van gezondheidszorg), prof. dr. Olivier Verborgt (diensthoofd Orthopedie) en Geert Smits (afgevaardigd bestuurder). Zo wil het nog meer investeren in méér gespecialiseerde zorg en focussen op laag-variabele ingrepen voor orthopedie, mond-, kaak- en aangezichtschirurgie en pijnbehandeling. In deze disciplines ambieert het ziekenhuis de Europese top.

De nieuwe ziekenhuisvleugel biedt onder meer plaats aan 12 nieuwe operatiezalen, een vernieuwd en ruim onthaal, en een cafetaria. Daarnaast blijft de campus een afsprakenziekenhuis waar patiënten terechtkunnen voor een (vervolg)consultatie voor allerhande medische disciplines. Ook de gehospitaliseerde en ambulante revalidatiepatiënten blijven in campus Antwerpen omringd met de beste zorg.

Referentieziekenhuis Antwerpen-Oost

Sinds een aantal jaren ziet AZ Monica de campus in Deurne als het referentieziekenhuis van Antwerpen-Oost (Deurne, deel van Borgerhout, omliggende gemeenten). De campus in het centrum van Antwerpen wil het verder ontwikkelen tot “focused clinics” en tot een sterk ambulant en gehospitaliseerd revalidatieplatform.

In eerste instantie worden die focused clinics uitgewerkt rond orthopedie, maxillo-faciale heelkunde (mond-, kaak- en aangezichtschirurgie) en pijnkliniek. De nieuwe S-vleugel is ingericht als een state-of-the-art technisch platform voor orthopedische chirurgie. Het is de bedoeling om het grootste deel van onze orthopedisch chirurgie op het nieuwe platform uit te voeren in campus Antwerpen.

AZ Monica was reeds toonaangevend bij de ontwikkelingen in het dagziekenhuis. De oogkliniek in campus Deurne en MKA in campussen Antwerpen en Deurne werden reeds eerder als focused clinics -het organiseren van specifieke zorgpaden in aparte entiteiten binnen of buiten de muren van een ziekenhuis- in het ziekenhuis opgezet. Ze dienen in hoge volumes geconcentreerd te worden om gefocust en efficiënt te kunnen werken. De zorgpaden hebben een lage variabiliteit zodat processen efficiënt en voorspelbaar gemaakt kunnen worden. Ten slotte dient het risico op complicatie beperkt te worden en kan men dus spreken van laagrisico-pathologie.

Door een perfecte indicatiestelling zullen hoge volumes orthopedische ingrepen in een state-of-the-art en lean omgeving uitgevoerd worden met maximale aandacht voor patiëntveiligheid en -gerichtheid. Deze evolutie hoeft niet meer te kosten, integendeel. Het extra voordeel is de zorgkwaliteit en de service voor de patiënt.

Orthopedie Focus Clinic (OFC)

Focused clinics in de ziektezorg werden eerder met succes geïntroduceerd in onze buurlanden. In de meeste gevallen heeft dit geleid tot een vermindering van de kosten en tot een verbetering van de zorgkwaliteit.

AZ Monica heeft een ijzersterke reputatie op het vlak van orthopedie, vandaar dat het opzetten van een orthopedie focus clinic in AZ Monica de logische volgende stap is. Vanaf 2019 werd daarom gewerkt aan de virtuele en fysieke uitwerking van de orthopedie focus clinic (OFC).

Er werd (virtueel) gewerkt op organisatie, processen, kwaliteit en op factoren die invloed hebben met als doelstelling beleving en kwaliteit voor de patiënt naar een hoger niveau te tillen en efficiëntie van de processen te verbeteren. Daarnaast is er (fysiek) gebouwd aan een nieuwe S-vleugel die nu wordt geopend.

S-vleugel

Om de nieuwe vleugel te kunnen bouwen is plaats gemaakt op het binnengebied van campus Antwerpen door het oude nucleaire gedeelte, kapel en klooster af te breken. Deze gebouwen deelden in het verleden het binnengebied op in twee delen. Vanuit brandweerzone Antwerpen kwam de vraag om deze gebieden te verbinden met een conforme doorgang.

Om de doorwaadbaarheid en het ruimtelijk gevoel verder te verhogen, zijn de onderste twee bouwlagen naar binnengetrokken, en zijn de buitenwanden in glas voorzien. Dit geeft een aangenaam gevoel in onze nieuwe cafetaria. De derde bouwlaag boven nulpas met operatiekwartier is dan weer maximaal in grootte voorzien om plaats te maken voor twaalf operatiezalen en ondersteunende lokalen.

Door deze keuze ligt het operatiekwartier horizontaal verbonden met twee verpleegafdelingen. Het beddentransport tussen het operatiekwartier en deze twee verpleegafdelingen kan zo maximaal horizontaal gebeuren waardoor liftgebruik kan worden vermeden. Dit komt de algemene doorstroming ten goede, wat zeker meespeelt in een focused clinic.

De vierde bouwlaag boven nulpas is een volledig technische verdieping ter ondersteuning van de twaalf operatiezalen en andere lokalen in deze vleugel. Hierin zijn luchtgroepen voorzien met onder andere één luchtgroep per operatiezaal, samen met drie ijswatermachines. Ook het concept “green clinic” is hierin meegenomen door een aangenaam terras te voorzien aan de cafetaria, alsook beplanting in het binnengebied.

Er volgen nog enkele grote mijlpalen in de realisatie van het OFC, een extra afdeling ‘short stay’ in campus Antwerpen, de verhuis van alle electieve orthopedische ingrepen naar het OFC, de uitbreiding van centrum handchirurgie, en optimalisatie van het opnametraject van de patiënt.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.